تحلیل دیکته

حساسیت شنیداری :

همان چیزی را که تلفظ می کند بنویسید .

اضافه کردن به انتهای فعل و درست ننوشتن شناسه .

حذف حروف(نوشتن صبـ   به جای  صبح) .

آموزشی :

به هم پیوسته نوشتن کلمات جدا از هم .

اضافه کردن ه به کلمات (مثل بنده گان به جای بندگان)

اشتباه نوشتن ــــُــ به جای  او- و و بالعکس

اشتباه نوشتن حروف والی (مثل نوشتن امیرلمومنین به جای امیرالمومنین)

نوشتن ــه به جای ـــــِــــــ و بالعکس( مثل: دیدنه پدر به جای دیدنِِ پدر)

دقت :

کم یا زیاد گذاشتن نقطه یا دندانه یا سرکج

اضافه گذاشتن حروف در کلمه( مثل سینمبا به جای سینما)

کم گذاشتن حروف در کلمه( مثل سرده به جای سپرده)

حافظه دیداری : استفاده از حروف هم صدا به جای هم

حافظه شنیداری: جا انداختن کلمات

حافظه توالی شنیداری: جا به جا نوشتن حروف یا کلمه

قرینه نویسی:  از چپ به راست نوشتن(آیینه نویسی)

وارونه نویسی : برعکس نوشتن

بدخطی

 

 

 

تمارین تقویت حافظه دیداری:

 

 
تمرین 1- نشان دادن تصویر و مخفی کردن آن(شروع از 2 تصویر)- کارت دید آموز
تمرین 2- نشان دادن یک تصویر مرکب و پرسش از جزئیات آن(پس از مخفی کردن)
تمرین 3 - مخفی یا جا به جا کردن یکی از وسایل روی میز و حدس زدن آن
تمرین 4- دادن کارت کلمات به فراگیر  و انجام تمارین 1 و 3 با کارت کلمات
تمرین 5- استفاده از روش فرنالد
تمرین 6- درست کردن پازل
تمرین 7- انجام بازی کارت حافظه پومین(2به2 مثل هم)
تمرین 8- بازی لونپوس
تمرین 9- استفاده از بازی موزائیکهای رنگی
 

 

تمارین تقویت حساسیت شنیداری:

 

 
تمرین 1- بازی قوطی فیلم عکاسی و حبوبات(تفاوت در تعداد یا نوع)
تمرین 2- گوش دادن رادیو با کم کردن تدریجی صدای آن
تمرین 3 – بازی قاشق و لیوان های مختلف آب
تمرین 4- تشخیص صداهای مختلف ضبط شده
تمرین 5- بازی گفت جمله درگوش کودک و انتقال او به نفر بعدی
تمرین 6- بازی مخفی کردن چیزی در اتاق و یافت توسط کودک با کمک ضربه
تمرین 7- استفاده از گوشی پزشکی برای شمارش ضربان قلب
تمرین8- انجام تمرین قبلی ولی این بار گوش دادن به صحبتهای داخل اتاق از پشت در
 
 
 

 

تمارین تقویت دقت:

 

 
تمرین 1-یافتن  اختلاف بین دو تصویر مشابه
تمرین 2- یافتن نقص کلماتی که روی کارت به صورت ناقص نوشته شده
تمرین 3 – تصحیح دیکته دانش اموزان دیگر یا دیکته معلم
 
 
 
 
 
تمارین تقویت حافظه دیداری در افزایش دقت نیز موثر است
 

 

تمارین تقویت حافظه شنیداری:

 

 
تمرین 1- گفتن 3 کلمه به فراگیر و تکرار او پس از چند لحظه  (پس از فراگیری تا 5 کلمه پیش می رویم)
 
تمرین 2- گفتن جمله به فراگیر و تکرار توسط او پس از چند لحظه
 
تمرین 3 – بازی گفتن یک کلمه و اضافه کردن یک کلمه یک کلمه به ادامه آن
 
تمرین 4- انجام تمرین 2 ولی به جای جمله از شعر استفاده شود.
تمرین 5- دیدن فیلم وکارتون توسط کودک بعد پرسش در مورد مواردی که در آن بیان شده
 
 
تمارین تقویت توالی دیداری:
 
تمرین 1- انجام چند حرکت بدنی و خواستن از کودک جهت اجرای آن به همان ترتیب(همانند لال بازی)
 
تمرین 2- نشان دادن 3-4 تصویر به فراگیر (کارت دیدآموز) و پس از چند لحظه بیان ترتیب تصاویر توسط فراگیر .
 
تمرین 3- انجام تمرین 2 ولی به جای تصویر از حروف استفاده شود. ( از جدول حروف الفباء هم می توان استفاده کرد)
 
تمرین 4 – انجام تمرین 3 ولی به جای حرف از کلمه استفاده شود.
 
 
تمارین تقویت تمیز دیداری:
 
تمرین 1-تشخیص یک شکل متفاوت در بین چند شکل
 
تمرین 2- انجام تمرین 2 ولی استفاده از حروف یا کلمات به جای تصاویر
 
تمرین 3- نوشتن حروف یا کلمات درهم روی کارت و خواندن توسط فراگیر
 
تمرین 4 – خط کشیدن دور حرف خاصی در یک متن
 
تمرین 5 – استفاده از کارت کلمات سایه دار
 
تمرین 6-  رسم اشکال و تصاویر به صورت ناقص و تکمیل آنها توسط فراگیر
 
تمرین 7- انجام تمرین 6 ولی استفاده از کلمات ناقص به جای تصاویر
 
 
 

 

تمارین مربوط به مشکل وارونه نویس و قرینه نویسی:

 

 
تمرین 1- آموزش زیر و رو/ بالا و پایین/ چپ و راست/ عقب و جلو)
 
تمرین 2- بازی تن آگاهی
 
تمرین 3 – بیان اندام های عروسک یا آدمک کاغذی
 
تمرین 4- وصل کردن نقاط به هم براساس الگو
.     .     .     .     .
.     .     .     .     .
.     .     .     .     .

 

  تمارین تقویت هماهنگی چشم ودست:

 

 
مینی بسکتبال
راکت وتوپ
تیله بازی
حمل لیوان پر آب یا حمل زنگوله در کنار بدن
بازی بولینگ
بازی یک قل دو قل
دوختن پارچه با سوزن
پیچاندن نخ  یا سیم مسی به دور قرقره
تیراندازی و نشانه گیری با تفنگ پلاستیکی
بازی ماهیگری با قلاب
بازی چسبونک
نگه داشتن چوب 20 سانتی متری روی انگشت
کوبیدن میخ روی تخته
قیچی کردن کاغذ
رسم اشکال با چراغ قوه روی دیوار

 

فعالیتهای پیشنهادی برای تقویت عضلات کوچک و بزرگ دست :

 

استفاده از خمیر بازی و ساختن اشکال مختلف
مچاله کردن روزنامه یا کاغذ باطله توسط دست
باز و بسته کردن ، زیپ ، دکمه ی لباس و بند کفش
حرکت انگشتان دست وقتی شما اشاره می کنید توسط کودک
رسم خطوط بوسیله چوب روی ماسه یا شن
باز و بسته کردن قفل – پیچ و مهره
بازی با گل رس و درست کردن وسایل مختلف
رسم یک خط توسط کودک بین خطوط موازی ( آزمون فراستیک (
رسم اشکال توسط انگشت آغشته به رنگ
پر کردن و کامل کردن اشکال هندسی نقطه چین
نوشتن کودک بین دو خط موازی
 

 

نکات:

 

 

1- معجزه تایپ با رایانه

 

2- پرآموزی را هرگز فراموش نکنید.

 

3- برای تشخیص نارسانویسی ، دانش آموز باید در کلاس اول حداقل یک سوم سال تحصیلی را پشت سر گذاشته و آموزش دیده باشد.

 

4- نارسا نویسی در سالهای اول و دوم تحصیلی شایع تر است .

 

5- استفاده از روشهای مختلف دیگه گویی:

املاء کارتی /املاء پای تخته به صورت تداعی معانی / املاء بی صدا ( لب خوانی )

/ املاء آینه ای/ املاء تصویری/ املاء انگشتی(روی پشت دانش آموزجلویی)/

(املاء سریع/ املاء درگوشی/تصحیح متن غلط

/ 0 نظر / 55 بازدید