جایزه جایزه برای ...

والدین عزیز

با سلام      لطفا"جمع کارت های امتیازی دلبندتان را که از ابتدای سال تا کنون دریافت نموده را جمع بزنید و برای فردا حتما" توسط یک یادداشت به کلاس تحویل دهید.

لطفا"تمام کاربرگ ها را با کاور به کلاس تحویل دهیدتا پاره یا کثیف نشود .

/ 0 نظر / 17 بازدید