حرکت چرخشی زمین به دور خود

زمین با چه سرعتی حرکت می کند؟

ما نمی توانیم سرعت یک جسم را به تنهایی اندازه بگیریم، بلکه سرعت ان باید نسبت به چیز دیگری سنجیده شود (این یکی از کشفیات انیشتن است).اگر بپرسیم که زمین با چه سرعتی حرکت می کند باید سرعت ان را نسبت به جسم دیگری در نظر بگیریم. حرکت بدون وجود نقطه مرجع قابل اندازه گیری نیست. می توانیم بررسی کنیم که زمین نسبت به محورش، خورشید، کهکشان راه شیری یا گروه محلی کهکشان ها با چه سرعتی حرکت می کند.

 

               حرکت پیچیده زمین            

 

  •  سرعت  چرخش زمین به دور خودش چقدر است؟    5/0 کیلو متر بر ثانیه

  • سرعت حرکت زمین به دور خورشید چقدر است؟      30 کیلو متر بر ثانیه

  • سرعت حرکت منظومه شمسی به دور کهکشان راه شیری چقدر است؟250 کیلو متر بر ثانیه

  • سرعت حرکت کهکشان راه شیری در گروه محلی کهکشان ها چقدر است؟ 300 کیلو متر بر ثانیه

زمین در حالی کهبه دور محورش می چرخد در مدار به دور خورشید نیز حرکت میکند.تمام منظومه شمسی ما به ارامی به دور کهکشان راه شیری می چرخد. کهکشان راه شیری به گروه محلی کهکشان ها، جایی که خودش نیز در ان حرکت می کند، تعلق دارد.

زمین با چه سرعتی به دور محورش می چرخد؟

زمین دائما به دور محور خودش می چرخد.در خط استوا، سطح زمین با سرعت 40000 کیلو متر در شبانه روز حرکت می کند. این سرعت برابر با 1040 مایل بر ساعت یا 1670 کیلو متر بر ساعت است. اندازه این سرعت از تقسیم محیط زمین در خط استوا (حدود 24900 مایل یا 40070 کیلو متر) بر تعداد ساعات شبانه روز (24) به دست می اید. از انجایی که محیط زمین در قطبین به صفر نزدیک می شود، هنگامی که به سمت یکی از دو قطب حرکت می کنید این سرعت تقریبا به صفر کاهش می یابد.

img/daneshnameh_up/8/8f/Revolution.gif

/ 0 نظر / 1282 بازدید