تکالیف 7/5/94

پسر گلم سلام

امیدوارم خستگی را از تنت بیرون کرده باشی و شاد وسرحال برای انجام تکالیفت آماده باشی . 

پسرم با کلمات ((کفشدوزک -پروانه ها -مواظبت -لانه و...))یک داستان زیبا  در کمتر از یک صفحه بنویس و با رسم نقاشی آن را تکمیل کن .

والدین عزیز با طرح سه سوال ریاضی  و حل جمع های عدد هفت به فرزنتان اجازه ی تفریح بیشتری را بدهید .

امیدواریم آدینه ی بسیار خوبی را در کنار خانواده تجربه کنید

 

 

/ 0 نظر / 38 بازدید