تکالیف 9/10/93

سلام پسرم

با کمی استراحت کتاب کلاغ سپید خود را تا پایان صفحه ی 64 تکمیل کن (15 دقیقه )

فردا ارزشیابی درس اول تا پایان درس ششم علوم را داریم پس در خانه با کمک کاربرگ هایی که دریافت کردی در منزل تمرین کن .(45 دقیقه )

والدین عزیزم با توجه به مبحث نسبتا" سنگین درس پول برای فرزندانم ،لطفا"تا حد امکان با او در منزل کار کنید تا تثبیت این فرایند برای او کامل شود .

لطفا" کاربرگ پول را که دیروز فرزندتان تحویل گرفت هر کدام از تصویر های سکه ها را جهت جلو گیری از پاره یا خراب شدن  ،آن را روی یک تکه مقوا بچسبانید تا ما از این پس به صورت عملی جمع سکه ها را کار کنیم

بازهم از شما والدین عزیز که صمیمانه با اینجانب  همکاری می کنید سپاس گزارم .

/ 0 نظر / 24 بازدید